Mika Mäkelä

The group of Mika Mäkelä works in the Pediatric Unit of the Skin and Allergy Hospital which is responsible for the majority of pediatric allergy treatment and research activity in HUS disctrict and in a dynamic collaboration with the Children's hospital. The group focuses on two areas of disease: young children's asthma and severe food allergies. The research interest in asthma is directed towards pathophysiology, diagnostics, and treatment. We strive to understand which factors at the tissue and at the physiological level determine the persistence and the severity of asthma. In food allergies, the focus is in the measurement of immune responses that employ molecular allergology tools both in diagnostics and oral immunotherapy. The nature of our research is clinical, and the laboratory measurements are done with various domestic and international collaborators.

Mika Mäkelän tutkimusryhmä työskentelee Iho- ja allergiasairaalan lasten yksikössä, joka vastaa valtaosin HUS-piirin lastenallergologisesta toiminnasta sujuvassa yhteistyössä lastenklinikan kanssa. Ryhmä keskittyy kahteen sairausryhmään: pienten lasten astmaan sekä vaikeisiin ruoka-allergioihin. Pikkulapsen astman tutkimukset pureutuvat patofysiologiaan, diagnostiikkaan ja hoitoon. Pyrimme selvittämään mitkä tekijät ovat määrääviä taudin pysyvyyden ja vaikeusasteen kannalta niin kudoksissa kuin hengitysfysiologisissa parametreissä.  Ruoka-allergioissa painopiste on ollut molekyyliallergologisiin määrityksiin perustuvan diagnostiikan kehittelyssä ja ruokasiedätyksessä. Tutkimuksen luonne painottuu vahvasti klinikkaan ja laboratoriomääritykset tehdään pääosin useiden kotimaisten sekä kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa.  

Contact: mika.makela(at)hus.fi