Mikael Kuitunen

In my research group we investigate the emergence of allergic diseases and possibilities to prevent allergies as well as the effect of probiotics in treatment of allergies. The effect of perinatal probiotic intervention on development of allergic diseases and sensitisation in childhood and adolescence is studied in a large randomized, double-blind, and placebo-controlled cohort. Initially 1223 children entered the study that has been followed for 13 years. We focus on immunologic factors affecting the development of allergy, the role of faecal microflora using DNA techiques, and the effect of nutrition and environment on the development of allergic diseases.

Tutkimusryhmämme selvittää allergioiden syntyä ja mahdollisuuksia ehkäistä allergiaa. Tutkimme probioottihoidon vaikutusta allergioiden ehkäisyssä ja hoidossa. Tutkimme perinataalisen probioottivalmisteen vaikutusta allergioiden ja allergisen herkistymisen kehittymiseen lapsuuden ja nuoruuden aikana laajassa satunnaistetussa, kaksoissokotetussa ja lumekontrolloidussa kohortissa. Kyseessä on alun perin 1223 lapsen kohortti, jota on seurattu syntymästä 13 vuoden ikään. Tutkimme allergian kehittymiseen liittyviä immunologisia mekanismeja, suoliston bakteerifloran merkitystä käyttäen DNA tekniikoita, lasten ravitsemuksen ja elinympäristön vaikutusta allergioiden kehittymiseen.

Contact: mikael.kuitunen(at)helsinki.fi