Turkka Kirjavainen

The research group of Turkka Kirjavainen is a small group that performs clinical sleep and respiration physiology research in infants and children. The main focus is currently on central sleep apnea in preterm infants and older children, and narcolepsy. In the near future, the group will put its main effort to study and characterize the sleep stages in small preterm infants. This research will lay ground for future research on respiration control in most premature infants.

Turkka Kirjavaisen tutkimusryhmä on pieni lasten unenaikaisen fysiologian ja hengityshäiriöiden tutkimukseen keskittyvä ryhmä. Tutkimuskohteina ovat uni, unenaikainen hengitys ja hengityksen ja verenkierron säätelyhäiriöt eri-ikäisillä lapsilla. Erityistutkimusaiheita ovat keskosten ja vanhempien lasten sentraalinen uniapnea, keskosten unen muodostuminen ja rakenne sekä lasten ja nuorten Pandemrix-rokotuksen jälkeen ilmaantunut narkolepsia.

Contant: turkka.kirjavainen(at)hus.fi