Cardiology

Eero Jokinen

The group of Eero Jokinen has two areas of interest: a) the group studies the factors that influence the long-term outcome of patients with congenital heart disease b) the risk factors for coronary heart disease during childhood and an early intervention of atherosclerosis.

Eero Jokisen ryhmällä on kaksi tutkimusaihetta: a) ryhmä tutkii rakenteellisen sydänvian pitkäaikaiseen ennusteeseen vaikuttavia tekijöitä sekä b) sepelvaltimotaudin lapsuuden aikaisia riskitekijöitä sekä varhaista vaikuttamista ateroskleroosin riskitekijöihin jo lapsuudesta lähtien.

Tiina Ojala

The group of Tiina Ojala studies the prenatal diagnose, the epidemiology, and the genetics of congenital heart diseases. The special interests include the current novel cardiac imaging modalities such as three dimensional echocardiography and MR imagining. The studies are done in collaboration with National institute for health and welfare and Research Program Unit, Molecular Neurology, Biomedicum Helsinki.

Tiina Ojalan tutkimusryhmä tutkii synnynnäisten sydänvikojen ja sydänlihassairauksien sikiödiagnostiikkaa, epidemiologiaa ja genetiikkaa. Sydämen toiminnan tutkimusmetodeina käytetään mm. 3D  ultraääniteknologiaa ja MR kuvantamista. Yhteistyötahoja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä molekyylineurologian tutkimusryhmä, Biomedicum, Helsinki. 

Contact information: tiina.h.ojala(at)hus.fi

Olli Pitkänen

Olli Pitkänen is a pediatric cardiologist and his translational research has focused on the biophysical mechanisms involved in transepithelial liquid removal from the lungs at birth. The role of these mechanisms in warding off lung edema in postoperative patients with hypoxemic congenital heart defects is currently a major target of our research. The lung edema scoring is performed bedside of clinical patients, but the analyses of the components of the transepithelial liquid movement require laboratory techniques, as well. Our research is translational, and it aims at both the improvement of lung edema diagnostics after a heart operation and the enhancement of therapies. In addition, being in charge of the fetal cardiology programme at the Children's Hospital, I am involved in studies that follow the effects of antenatal heart diagnostics on prognosis of congenital heart defects.

Lastenkardiologi Olli Pitkäsen ryhmä tutkii postoperatiivista keuhkoödeema-alttiutta ja keuhkojen toimintaa etenkin niillä synnynnäistä sydänvikaa potevilla lapsilla, joilla on krooninen hypoksemia. Tutkimuksen kohteina ovat sydänteho-osaston potilaat ja mittaamme mm. keuhkojen nestepitoisuutta käyttämällä ultraäänitekniikkaa, mutta käytämme myös laboratoriotekniikoita epiteelin läpi suuntautuvan nesteenkuljetuksen tekijöiden analytiikassa. Tutkimuksemme on luonteeltaan translationaalista eli perustutkimusta sovelletaan kliinisiin potilaisiin hoitojen kehittämiseksi. Lisäksi Lastenklinikan sikiökardiologisen ohjelman vastuulääkärinä tutkin sikiödiagnostiikan vaikutuksia synnynnäisten sydänvikojen hoitoon ja toisaalta neonatologitutkijoiden tutkijoiden kanssa keuhkojen nesteenpoiston mekanismeja syntymän hetkellä.

Contact: olli.pitkanen(at)hus.fi

Taisto Sarkola

The work of my group is based on the hypothesis that the development of adult cardiovascular disease begins in childhood (perhaps even during the fetal stage) and that the disease progression is modulated by cardiovascular conditions and diseases in childhood that together with common environmental risk factors affect the cardiovascular system. We develop novel non-invasive ultrasound methods (very-high resolution ultrasound, 25-55 MHz) to study vascular morphology, and, in addition, we use previously established methods for the assessment of vascular and cardiac function in children. The group welcomes new members (Master's degree or PhD-students) and currently includes a senior investigator and two PhD-students working at the Children's Hospital.

Tutkimusohjelmani hypoteesi on, että aikuisiän sydän- ja verisuonitautien kehitys alkaa jo lapsuusiässä (mahdollisesti jopa sikiöaikana) ja että tähän kehitykseen vaikuttavat sekä lapsuusiän sairaudet ja niihin liittyvät verenkierrolliset häiriöt sekä erilaiset ympäristötekijät. Kehitämme uusia kajoamattomia ultraääneen perustuvia menetelmiä (korkean resoluution ultraääni, 25-55 MHz) verisuonirakenteen tutkimiseksi. Lisäksi käytössämme on kattava valikoima menetelmiä verisuonten ja sydämen toiminnan arvioimiseksi lapsilla. Lastenklinikalla toimiva uusia jäseniä (syveäntävät opinnot ja väitöskirjaprojektit) aktiivisesti hakeva ryhmämme koostuu tällä hetkellä senioritutkijasta ja kahdesta väitöskirjantekijästä.

Contact: taisto.sarkola(at)helsinki.fi