Eero Jokinen

The group of Eero Jokinen has two areas of interest: a) the group studies the factors that influence the long-term outcome of patients with congenital heart disease b) the risk factors for coronary heart disease during childhood and an early intervention of atherosclerosis.

Eero Jokisen ryhmällä on kaksi tutkimusaihetta: a) ryhmä tutkii rakenteellisen sydänvian pitkäaikaiseen ennusteeseen vaikuttavia tekijöitä sekä b) sepelvaltimotaudin lapsuuden aikaisia riskitekijöitä sekä varhaista vaikuttamista ateroskleroosin riskitekijöihin jo lapsuudesta lähtien.