Tiina Ojala

The group of Tiina Ojala studies the prenatal diagnose, the epidemiology, and the genetics of congenital heart diseases. The special interests include the current novel cardiac imaging modalities such as three dimensional echocardiography and MR imagining. The studies are done in collaboration with National institute for health and welfare and Research Program Unit, Molecular Neurology, Biomedicum Helsinki.

Tiina Ojalan tutkimusryhmä tutkii synnynnäisten sydänvikojen ja sydänlihassairauksien sikiödiagnostiikkaa, epidemiologiaa ja genetiikkaa. Sydämen toiminnan tutkimusmetodeina käytetään mm. 3D  ultraääniteknologiaa ja MR kuvantamista. Yhteistyötahoja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä molekyylineurologian tutkimusryhmä, Biomedicum, Helsinki. 

Contact information: tiina.h.ojala(at)hus.fi