Marita Lipsanen-Nyman

My research group characterizes the phenotype of Mulibrey nanism (MUL) and ascertains the pathogenesis and the genetics of the disease. The research projects focus especially on the metabolic disturbances, the endocrine pathology and infertility, the tumorigenesis, and the bone structure of MUL. Our research is translational and we collaborate with clinical experts as well as basic scientists.

Tutkimusryhmäni kartoittaa Mulibrey nanismin (MUL) ilmiasua ja selvittää taudin patogeneesiä ja genetiikkaa. Tutkimuskohteena on mm. taudin metaboliset häiriöt, endokriininen patologia ja infertiliteetti, kasvainalttius sekä luuston rakenne. Tutkimuksemme on translationaalista ja teemme yhteistyötä eri alojen kliinikkojen sekä perustutkijoiden kanssa.

Contact: marita.lipsanen-nyman(at)hus.fi