Mikael Knip

The research group of Mikael Knip focuses on type 1 diabetes and other immune-mediated diseases in children and adolescents. The long-term goal is to develop effective means for the prevention of type 1 diabetes. The group is a part of the Academy of Finland Centre of Excellence in molecular immunology and physiology research and is actively involved in national and international research collaboration.

Mikael Knipin tutkimusryhmän tutkimuskohteena ovat tyypin 1 diabetes ja muut immuunivälitteiset sairaudet lapsuusiässä. Pitkän tähtäimen tavoitteena on kehittää tehokkaita keinoja tyypin 1 diabeteksen ehkäisemiseksi. Tutkimusryhmä on osa Suomen Akatemian Molekylaarisen systeemi-immunologian ja fysiologian huippuyksikköä ja osallistuu aktiivisesti kansalliseen ja kansainväliseen tutkimusyhteistyöhön.

mikael.knip(at)hus.fi

www.helsinki.fi/pedia