Outi Mäkitie

The Outi Mäkitie research group studies the genetic and the clinical characteristics of metabolic bone diseases in order to understand disease mechanisms and to establish means for the prevention and the treatment. Our main interests are childhood-onset primary and secondary osteoporosis, skeletal dysplasias, and vitamin D. The research group includes several doctoral students and postdoctoral researchers. The ongoing studies include both clinical and translational projects. We have an active research collaboration with Karolinska Institutet and several other international centers. More information can be found at www.helsinki.fi/makitie

Outi Mäkitien tutkimusryhmä tutkii metabolisten luustosairauksien geneettisiä ja kliinisiä piirteitä; syntymekanismien ymmärtäminen mahdollistaa sairauksien ennaltaehkäisyn ja hoidon. Tutkimuksemme käsittelee erityisesti lapsuudessa alkavaa primaarista ja sekundaarista osteoporoosia, luustodysplasioita ja D-vitamiinia. Tutkimusryhmässämme on useita väitöskirjatyöntekijöitä ja post-doktoraalivaiheen tutkijoita, jotka työskentelevät kliinisissä ja translationaalisissa tutkimusprojekteissa. Teemme aktiivista tutkimusyhteistyötä Karolinska Institutetin ja useiden muiden kansainvälisten keskusten kanssa. Lisätietoja löytyy osoitteesta www.helsinki.fi/makitie

Contact: outi.makitie(at)helsinki.fi