Päivi Miettinen

Päivi Miettinen focuses on her translational studies that are monogenic diabetes (a.k.a. MODY; www.Botnia-Study.org/finnmody) and beta cell biology.

Päivi Miettisen  kliinisenä tutkimuskohteena on lapsuusiän monogeeninen diabetes (MODY-diabetes; www.Botnia-Study.org/finnmody) sekä yhteistyössä prof. Timo Otonkosken kanssa kokeellinen beetasolubiologia.

Contact: paivi.miettinen(at)Helsinki.fi