Timo Otonkoski

The group of Timo Otonkoski develops and applies novel stem cell technologies for the creation of improved cellular models of disease mechanisms. The group provides Core Facility services through the Biomedicum Stem Cell Center. The research projects of the group particularly focus on the application of nuclear reprogramming and genome editing for diabetes research. To be successful, this translational research requires the joint contribution of clinical and basic scientists.

Timo Otonkosken tutkimusryhmä, joka myös vastaa Biomedicumin kantasolukeskuksen toiminnasta, kehittää ja soveltaa uusia kantasoluteknologioita solumallien luomiseksi sairausmekanismien tutkimista varten. Tutkimuskohteet liittyvät solujen uudelleenohjelmointiin ja genomin muokkaukseen, sekä näiden menetelmien soveltamiseen ennen kaikkea diabetestutkimukseen. Tässä translationaalisessa tutkimuksessa tarvitaan sekä lääkäreiden että biologien osaamista.

Contact: timo.otonkoski(at)helsinki.fi

www.helsinki.fi/otonkoski