Hematology and Oncology

Markku Heikinheimo

Markku Heikinheimo

Growth and development require a strict control of the process of gene expression. Abnormalities in transcription have been linked to a variety of human diseases, including birth defects and neoplasia. Our studies focus on the GATA transcription factors which are zinc finger proteins that recognize a consensus DNA sequence (A/T)GATA(A/G), known as GATA-motif, an essential cis -acting element in the promoters and the enhancers of a variety of genes. These proteins form two subgroups based on their sequence homology and expression patterns. The first subgroup, which consists of GATA-1, -2, and -3, is essential for normal hematopoiesis. The second subgroup members, namely GATA-4, -5, and -6, are expressed in the heart, gut epithelium, yolk sac endoderm, and several endocrine organs. The specificity of gene regulation by GATA factors is partly achieved by cofactors that act in concert with them. Two related factors, FOG-1 and FOG-2 (FOG for friend-of-GATA), bind to one of the two zinc fingers of the GATA proteins to activate or repress the gene transactivation by the GATA proteins. The essential role of GATA factors in the development of the endocrine- and the endoderm-derived organs has begun to unravel during the past years, but their ultimate target genes and their role in human endocrine and endoderm disease and cancer have still remained largely unknown. The long-term goal of our projects is to recognize potential targets for future diagnostics and therapy.

Contact: markku.heinkinheimo(at)helsinki.fi

Kirsi Jahnukainen

The group of Kirsi Jahnukainen studies the endocrine and the paracrine mechanisms involved in the postnatal human germ cell development and the likelihood and the timing of spermatogenetic recovery after childhood cancer. The clinical aim of this study is to establish a national fertility preservation program for children in Finland and provide quality monitoring for the cryopreserved samples. This translational research is collaborated with clinical and basic scientists.

Kirsi Jahnukaisen tutkimusryhmä selvittää kokeellisilla ja kliinisillä laboratoriomenetelmillä sukusolujen kehitystä sääteleviä mekanismeja sekä tutkii spermatogeneesin toipumista syöpähoitojen jälkeen. Tutkimuksen kliinisenä tavoiteena on luoda kansallinen ohjelma lapsena syöpään sairastuneiden hedelmällisyyden säilyttämiseksi ja tarjota pakastetulle kudokselle tarvittava laadunvalvonta. Tässä translationaalisessa tutkimuksessa on mukana sekä kliiinikkoja että biologeja.

Contact: kirsi.jahnukainen(at)hus.fi

Minna Koskenvuo

We focus on the immune recovery of children who receive allogeneic HSCT. Our special reference is to the susceptibility of infections and viral activations. Currently, we are running a large prospective study in the Children's Hospital, Helsinki, with a close collaboration with laboratories from Helsinki, Turku and Basel Universities.

Ryhmämme keskittyy lasten syöpähoitojen ja kantasolusiirron jälkeisen immuniteetin toipumisen ja infektioalttiuden tutkimiseen. Erityisen kiinnostuksen kohteena meillä on kantasolusiirron jälkeiset virusaktivaatiot liittyneenä luonnollisen ja hankitun immuniteetin kypsymiseen hoitojen jälkeen.

Contact: minna.koskenvuo(at)hus.fi

 

Mervi Taskinen

The research projects evaluate the role of clinical and biological factors in the stratification of therapy in acute lymphoblastic leukemia, as well as short and long-term adverse effects of the therapy in children. The other focus of the research is on the haematological features and the oncological complications of patients with cartilage-hair hypoplasia.

Mervi Taskisen lastenhematologian alan tutkimusprojekteissa  selvitetään lasten akuutin lymfoblastileukemian hoitoa stratifioivia kliinisiä ja biologisia tekijöitä, sekä arvioidaan leukemiahoidon aiheuttamia lyhyt- ja pitkäaikaishaittavaikutuksia pohjoismaisen hoitoprotokollan viitekehyksessä. Toinen tutkimuslinja keskittyy immuunivajepotilaiden hematologisiin ja onkologisiin ongelmiin, ja mallina on rustohius-hypoplasia potilaiden anemia- ja syöpäalttius. Yhteistyötahoja on sekä kotimaassa että pohjoismaisissa yliopistosairaaloissa.

Contact: mervi.taskinen(at)hus.fi

Kim Vettenranta

Our group investigates immunoreconstitution that follows on pediatric allogeneic stem cell transplantation with a special emphasis on the role of the complement system in the process, in collaboration with prof. Seppo Meri and Minna Koskenvuo, MD. Another main interest of our group is in cardiovascular health after pediatric cancer therapy.

Tutkimusryhmässämme selvitämme lasten pahanlaatuisten sairauksien mekanismeja ja seurauksia. Pääasialliset tutkimuskohteemme ovat allogeenisen luuydinsiiron saaneiden lasten immuunijärjestelmän toipuminen ja lapsuusiässä sairastetun syövän pitkäaikaisvaikutukset verenkiertoelimistöön. 

Contact: kim.vettenranta(at)hus.fi