Kirsi Jahnukainen

The group of Kirsi Jahnukainen studies the endocrine and the paracrine mechanisms involved in the postnatal human germ cell development and the likelihood and the timing of spermatogenetic recovery after childhood cancer. The clinical aim of this study is to establish a national fertility preservation program for children in Finland and provide quality monitoring for the cryopreserved samples. This translational research is collaborated with clinical and basic scientists.

Kirsi Jahnukaisen tutkimusryhmä selvittää kokeellisilla ja kliinisillä laboratoriomenetelmillä sukusolujen kehitystä sääteleviä mekanismeja sekä tutkii spermatogeneesin toipumista syöpähoitojen jälkeen. Tutkimuksen kliinisenä tavoiteena on luoda kansallinen ohjelma lapsena syöpään sairastuneiden hedelmällisyyden säilyttämiseksi ja tarjota pakastetulle kudokselle tarvittava laadunvalvonta. Tässä translationaalisessa tutkimuksessa on mukana sekä kliiinikkoja että biologeja.

Contact: kirsi.jahnukainen(at)hus.fi