Mervi Taskinen

The research projects evaluate the role of clinical and biological factors in the stratification of therapy in acute lymphoblastic leukemia, as well as short and long-term adverse effects of the therapy in children. The other focus of the research is on the haematological features and the oncological complications of patients with cartilage-hair hypoplasia.

Mervi Taskisen lastenhematologian alan tutkimusprojekteissa  selvitetään lasten akuutin lymfoblastileukemian hoitoa stratifioivia kliinisiä ja biologisia tekijöitä, sekä arvioidaan leukemiahoidon aiheuttamia lyhyt- ja pitkäaikaishaittavaikutuksia pohjoismaisen hoitoprotokollan viitekehyksessä. Toinen tutkimuslinja keskittyy immuunivajepotilaiden hematologisiin ja onkologisiin ongelmiin, ja mallina on rustohius-hypoplasia potilaiden anemia- ja syöpäalttius. Yhteistyötahoja on sekä kotimaassa että pohjoismaisissa yliopistosairaaloissa.

Contact: mervi.taskinen(at)hus.fi