Sampsa Vanhatalo

Sampsa Vanhatalo's group studies the early development of brain activity from prematurity to toddler age. The research projects have a heavy emphasis on the development of EEG recording methods and their signal analysis to make them suitable for an intensive care environment. In addition, there are studies on infant visual physiology, cognitive functions that are used by eyetracking methods, as well as neuropsychological examinations. The group includes medical doctors, psychologists, mathematicians, and engineers.

Sampsa Vanhatalon tutkimusryhmä selvittää ihmisen varhaisen aivotoiminnan kehitystä keskosuudesta varhaislapsuuteen. Tutkimushankkeissa kehitetään aivosähkökäyrämittauksia ja niiden analysointia teho-osastokäyttöön sopivaksi. Lisäksi tutkitaan imeväisikäisen näönvaraisten kognitiivisten toimintojen kehittymistä aistinfysiologisin menetelmin, silmänliikekameralla sekä neuropsykologisilla tutkimuksilla. Ryhmässä toimii eri alojen lääkäreitä, psykologeja, matemaatikoita ja insinöörejä.

Contact: sampsa.vanhatalo(at)helsinki.fi

www.babacenter.fi