Sture Andersson

The group of Sture Andersson studies liquid transport in the airways of newborns, and in pediatric patients in intensive care. The fetal lung is liquid-filled, and the removal of this liquid at birth is a prerequisite for a normal postnatal adaptation. Several membrane proteins participate in the liquid transport, and the activity of these proteins is under hormonal control. We study in vivo term and preterm newborns and pediatric patients who have undergone cardiac surgery. Our group consists of senior scientists, doc. Olli Pitkänen and MD Otto Helve, and 3 PhD students.

Sture Anderssonin ryhmä tutkii hengitysteiden nestekuljetusta vastasyntyneillä ja tehohoitoisilla lapsipotilailla. Sikiön keuhkot ovat nestetäytteiset ja syntymän yhteydessä tapahtuva nesteenpoisto on normaalin adaptaation perusedellytys. Nesteen kuljetukseen osallistuvat useat pintaproteiinit joiden aktiviteettia säätelevät useat hormonaaliset tekijät. Tutkimuskohteina ovat täysiaikaiset ja keskosina syntyneet sekä sydänleikkauksen läpikäyneet potilaat. Tutkimusryhmään kuuluvat senioritutkijat dos. Olli Pitkänen ja LT Otto Helve, sekä 3 väitöskirjatekijää. 

Contact: sture.andersson(at)hus.fi