Eija Gaily

The epilepsy surgery research group investigates the outcome of pediatric epilepsy surgery and the factors that predict the outcome. We develop methods for the localization of linguistic functions that are suitable for young children. In addition, we study the benefit of the mathematical analysis of EEG signal and the automatic image analysis compared to the visual analysis of EEG and MRI when localizing the epileptic focus. The group includes medical doctors, neuropsychologists, and physicists.

Epilepsiakirurgiatutkimusryhmä selvittää epilepsialeikkausten hoitotuloksia ja tuloksiin vaikuttavia tekijöitä lapsipotilailla,  kehittää lapsille sopivia menetelmiä kielellisten toimintojen paikantamiseen ja tutkii EEG-signaalin matemaattisten analyysimenetelmien ja automaattisen kuvankäsittelyn antamaa lisäarvoa visuaaliseen EEG- ja MRI-tulkintaan verrattuna. Ryhmässä toimii eri alojen lääkäreitä, neuropsykologeja ja fyysikoita.

Contact: eija.gaily(at)hus.fi