Hannu Heiskala

The focus of our research group has been on etiologies and neural mechanisms of developmental disabilities. The emphasis has been on intellectual (learning) disability. We have used clinical, epidemiologic, genetic, and radiological methods. The studies have been multidisciplinary and the groups have been formed according to the research question.

Tutkimusryhmämme työn kohteena on ollut kehityspoikkeavuuksien etiologian ja neuraalisten mekanismien selvittely. Painopiste on ollut älyllisessä kehitysvammaisuudessa. Olemme käyttäneet kliinisepidemiologisia, geneettisiä ja kuvantamisen menetelmiä. Tutkimukset ovat näin ollen olleet poikkitieteellisiä ja ryhmät on koottu tutkimuskysymysten ympärille. 

Contact: hannu.heiskala(at)hus.fi