Leena Haataja

A central objective of my research activities is to study fetal and neonatal risk factors (e.g. prematurity, brain injuries, inflammation), and potential protective factors (e.g. genetic mechanisms, early parent-infant interaction) and their possible long-term neurodevelopmental effects. Another important research focus is to standardize clinically applicable developmental assessment methods and compose treatment guidelines which would harmonize clinical treatment processes at national level (e.g. the processes of care for children with CP) in order to make intervention studies and benchmarking possible. See also www.utu.fi/pipariwww.cp-hanke.fi

Tutkimustyöni päätavoitteina on selvittää sikiöaikaisten ja neonataalisten riskitekijöiden (esim. keskosuus, aivoverenvuodot, iskemia, inflammaatio) vaikutusta lapsen neurologiseen pitkäaikaisennusteeseen ja löytää lapsen aivojen vaurioitumista suojaavia tekijöitä (esim. geneettiset mekanismit, varhainen vuorovaikutus). Toisena keskeisenä tutkimusalueenani on lapsen kehitystä ja toimintakykyä arvioivien menetelmien standardointi ja neurologisista ongelmista (esim. CP-vamma) kärsivien lasten tutkimus- ja hoitoprosessien kansallinen yhtenäistäminen laadunvalvonnan ja interventiotutkimusten mahdollistamiseksi.

Contact: leena.haataja(at)hus.fi