Tuula Lönnqvist, Pirjo Isohanni

We study neurodegenerative disorders in children with special interest in early-onset encephalopathies, ataxias, neuropathies, and hereditary spastic paraplegias. Based on clinical examinations, we select patients to molecular genetics and further functional studies. To promote diagnostics and treatment we work in translational research group in close collaboration with professor Anu Wartiovaara and adjunct professor Henna Tyynismaa, Research Program of Molecular Neurology, University of Helsinki.

Tutkimme lasten neurodegeneratiivisia sairauksia. Kiinnostuksemme kohteina ovat erityisesti varhain alkavat enkefalopatiat, ataksiat, neuropatiat ja perinnölliset spastiset parapareesit. Kliinisten tutkimusten perusteella valikoimme potilaat molekyyligeneettisiin ja taudin patogeneesiä selvittäviin jatkotutkimuksiin. Kyseessä on translationaalinen tutkimusryhmä, jonka tavoitteena on tautien diagnostiikan ja hoidon kehittäminen.  Teemme tiivistä yhteistyötä Helsingin yliopiston Molekyylineurologian tutkimusohjelmassa toimivien prof. Anu Wartiovaaran ja dosentti Henna Tyynismaan tutkimusryhmien kanssa.

Contact: tuula.lonnqvist(at)hus.fi and pirjo.isohanni(at)hus.fi