Kristiina Aalto, Pekka Lahdenne

kristiina aalto 250pekka lahdenne 250

The research projects are planned to illuminate the long-term prognosis of juvenile idiopathic arthritis (JIA) and treatment responses with new biomarkers, to evaluate new monitoring techniques and the quality of life, as well as the pain that children experience in JIA. They are also aimed at an improvement in monitoring of the quality of care, as well as extending co-operation and networking (e.g. the Scandinavian project, website: http://bartinfo.net/nosper/).

Kristiina Aallon ja Pekka Lahdenteen lastenreumatologian alan tutkimusprojekteissa selvitetään lastenreuman pitkäaikaisennustetta, lääkehoitojen vaikuttavuutta ja kustannusvaikuttavuutta, arvioidaan uusia seurantamenetelmiä, lasten kokemaa kipua ja kartoitetaan elämänlaatua. Käynnissä olevat tutkimusprojektimme käsittelevät mm. biologisten lääkkeiden merkitystä lastenreuman hoidossa, uusien biomarkkereiden käyttökelpoisuutta lastenreuman tulehdusaktiivisuuden ja hoidon vaikuttavuuden arvioinnissa ja potilaiden lääkityksen seurantaa mobiililaiteavusteisesti. Lisäksi osallistumme valtakunnalliseen biologisten lääkkeiden seurantarekisteriin. Teemme yhteistyötä kotimaisten ja ulkomaisten yliopistosairaaloiden kanssa.

Contact: kristiina.aalto(at)hus.fi or pekka.lahdenne(at)hus.fi