Surgery

Mikko Pakarinen

My research group performs active clinical and translational research on pediatric liver and biliary tract disorders and congenital defects of the gastrointestinal tract. Our goal is to unravel underlying biological mechanisms and genetic etiology of pediatric surgical disorders for the improvement of their treatment modalities. The special areas of interest include intestinal failure and associated liver disease, malformations of the biliary tract, portal hypertension, and congenital intestinal motility disorders. We have several PhD students and a broad national and international network of research contacts.

Ryhmäni tekee aktiivista ja monipuolista kliinistä sekä translationaalista tutkimusta lasten maksa- ja sappitiesairauksien sekä mahasuolikanavan kehityshäiriöiden parissa. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää lastenkirurgisten sairauksien molekyylibiologisia mekanismeja sekä geneettistä etiologiaa ja siten tehostaa niiden hoitomahdollisuuksia. Erityisiä tutkimusaiheita ovat lyhytsuolioireyhtymä sekä siihen liittyvä maksavaurio, sapenjohtimen kehityshäiriöt, porttilaskimohypertensio sekä suoliston synnynnäiset kehitys- ja hermotushäiriöt. Ryhmällä on useita väitöskirjaoppilaita sekä laajat kotimaiset ja kansainväliset yhteistyöverkostot.

Contact: mikko.pakarinen(at)hus.fi

Seppo Taskinen

The group of Seppo Taskinen focuses on clinical research within pediatric urology. The points of interest are especially long-term prognosis, as well as the influence of clinical investigations and operations on the prognosis. The current projects are involved in antenatal hydronephrosis, posterior urethral valves, bladder exstrophy, and neurogenic bladder.

Seppo Taskisen tutkimusryhmä selvittää lasten urologisten tautien pitkäaikaisennustetta sekä tutkimusten ja hoidon vaikuttavuutta. Käynnissä olevat tutkimusprojektit käsittelevät ennen syntymää havaittua munuaisaltaan laajentumaa, uretraläppää, rakkoekstrofiaa ja neurogeenista virtsarakkoa.

Contact: seppo.taskinen(at)hus.fi