Mikko Pakarinen

My research group performs active clinical and translational research on pediatric liver and biliary tract disorders and congenital defects of the gastrointestinal tract. Our goal is to unravel underlying biological mechanisms and genetic etiology of pediatric surgical disorders for the improvement of their treatment modalities. The special areas of interest include intestinal failure and associated liver disease, malformations of the biliary tract, portal hypertension, and congenital intestinal motility disorders. We have several PhD students and a broad national and international network of research contacts.

Ryhmäni tekee aktiivista ja monipuolista kliinistä sekä translationaalista tutkimusta lasten maksa- ja sappitiesairauksien sekä mahasuolikanavan kehityshäiriöiden parissa. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää lastenkirurgisten sairauksien molekyylibiologisia mekanismeja sekä geneettistä etiologiaa ja siten tehostaa niiden hoitomahdollisuuksia. Erityisiä tutkimusaiheita ovat lyhytsuolioireyhtymä sekä siihen liittyvä maksavaurio, sapenjohtimen kehityshäiriöt, porttilaskimohypertensio sekä suoliston synnynnäiset kehitys- ja hermotushäiriöt. Ryhmällä on useita väitöskirjaoppilaita sekä laajat kotimaiset ja kansainväliset yhteistyöverkostot.

Contact: mikko.pakarinen(at)hus.fi